Dictator

Dictator

Dictator

 

rijkdom verworven door kwaad

in onwerkelijke weelde gebaad

zoveel onschuldig bloed vergoten

mensen om niet doodgeschoten

 

onmenselijke martelpraktijken

het land bezaait met lijken

angstig wreed terreurbewind

ontzag geen vrouw of kind

 

vergulde marmeren paleizen

omringd door dwaze wijzen

met volmacht van de haat

een geterroriseerde staat

 

schijnbaar onaantastbaar

gelukkig toch breekbaar

 

een klein hol onder de grond

opgejaagd als een zwerfhond

een vermoeide gebroken man

dat een despoot zo eindigen kan

 

een hol, maar twee meter groot

angstig gegraven, in grote nood

vijfendertig jaar gruwelijk bewind

dat zo onderaards zijn einde vind

 

een rechtbank zal vonnis wijzen

er is geen gebrek aan bewijzen

maar is er wel een strafmaat

voor al dat gruwelijke kwaad

 

welke straf ook wordt opgelegd

het voldoet niet aan het recht

zelfs als het de doodstraf wordt

schiet het aardse vonnis nog te kort

 

maar hij zal zijn straf niet ontgaan

hij zal voor Gods rechtbank staan

die zal hem vragen naar zijn leven

en hem een eeuwig vonnis geven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.