Schilfer in de tijd

Schilfer in de tijd

Schilfer in de tijd

wat was ik er graag bij geweest
toen dag en nacht werden geschapen
toen de ark de aarde aan mocht raken

wat was ik er graag bij geweest
toen Jozef onderkoning in Egypte was
toen Mozes de wet van de stenen tafels las

wat was ik er graag bij geweest
toen David de reus Goliath versloeg
toen een vurige wagen Elia ten hemel droeg

wat was ik er graag bij geweest
toen Nebukadnessar de god van Israël eerde
waar Daniel in Babel Gods macht demonstreerde

wat was ik er graag bij geweest
toen Maria in Nazareth de engel Gabriël zag
toen Jezus in Bethlemems stal in de kribbe lag

wat was ik er graag bij geweest
toen Johannes Jezus onderdompelde in de Jordaan
toen Jezus de kinderen gezegend naar huis liet gaan

wat was ik er graag bij geweest
toen Hij na drie dagen uit het graf op mocht staan, en

op een wolk naar god omhoog is gegaan

hij leeft bij Vader voor eeuwig en altoos
mijn leven hier is kort en moeitevol en broos
ik zal sterven na een korte tijd op deze aarde
een schilfer in de tijd en toch van grote waarde

God geeft zijn woord waarin wij mogen leren zien
zijn werken door de eeuwen heen, het wonder bovendien
het wonder van genade, verlossing en van eeuwig leven
een schilfer in de tijd is eeuwigdurend, niet heel even

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.